Algemene probleemoplossingProbleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Er loopt water in het afdruipbakje tijdens de carbonatie.

U drukte niet lang genoeg op de knop.

Houd de knop minstens twee tot drie seconden ingedrukt, of zelfs nog een beetje langer.

De fles loopt over.

Vul de fles maar tot aan de maximumvullijn.

Giet het overtollige water weg.

Tijdens/na de carbonatie ontsnapt er ongewoon veel CO2 uit het apparaat.

Het ventiel van de CO2-cylinder is niet goed dicht.

Druk opnieuw een of twee keer op de knop. Geeft dat geen resultaat? VERWIJDER DE CILINDER NIET! Plaats het apparaat in een goed verluchte kamer, tot het volledig is leeggelopen en u geen gas meer hoort ontsnappen. Opgelet! De cilinder kan heel koud zijn.

De fles kan niet worden verwijderd.

De fles werd niet verlucht.

Neem de knop bij de inkeping vast, en trek hem naar boven.

De knop keert niet terug naar zijn beginstand, en het apparaat blijft tegen een verlaagd tempo carboneren.

De CO2-cilinder is bijna leeg.

Neem de knop bij de inkeping vast, en trek hem omhoog. Vervang de CO2-cilinder.

Het water bruist niet genoeg.

De CO2-cilinder is bijna leeg.

Steek een nieuwe cilinder in, zoals beschreven in het deel 'Koolstofdioxide- (CO2-) cilinder vervangen'.

De cilinder is te koud (bijvoorbeeld door vervoer in de winter).

Wacht tot de cilinder op kamertemperatuur is.

Het drinkwater is te warm.

Gebruik koud water.