Is er een garantie verbonden aan mijn Wassermaxx apparaat?

Ja. Onze garantie is vijf jaar na de aankoopdatum geldig. Bewaar de kwitantie goed!  Raakt uw apparaat na de aankoopdatum beschadigd of defect als gevolg van een fabricagefout of materiaaldefecten? Neem dan contact op met onze klantendienst, en bezorg hem een kopie van de kwitantie. We komen graag aan uw wensen tegemoet.
De waarborg dekt geen defecten van het Wassermaxx-bruiswatersysteem en zijn toebehoren door fout gebruik, en geen schade die door onbevoegde derden werd hersteld. Alle Wassermaxx-producten worden continu verbeterd. Daarom kunnen de specificaties zonder waarschuwing wijzigen.