VAAK GESTELDE VRAGEN

Klik op een vraag om het antwoord te zien. Wilt u ons rechtstreeks bereiken? Stuur dan een e-mail naar info-nl@wassermaxx.com
Algemeen

Ontdek op www.wassermaxx.com/worldwide uw plaatselijke verdeler of online verkooppunt. Niet duidelijk? Stuur dan een e-mail naar info-nl@wassermaxx.com. Wij helpen u graag.

x sluiten

Ja. Onze garantie is vijf jaar na de aankoopdatum geldig. Bewaar de kwitantie goed!  Raakt uw apparaat na de aankoopdatum beschadigd of defect als gevolg van een fabricagefout of materiaaldefecten? Neem dan contact op met onze klantendienst, en bezorg hem een kopie van de kwitantie. We komen graag aan uw wensen tegemoet.
De waarborg dekt geen defecten van het Wassermaxx-bruiswatersysteem en zijn toebehoren door fout gebruik, en geen schade die door onbevoegde derden werd hersteld. Alle Wassermaxx-producten worden continu verbeterd. Daarom kunnen de specificaties zonder waarschuwing wijzigen.

x sluiten


Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Er loopt water in het afdruipbakje tijdens de carbonatie.

U drukte niet lang genoeg op de knop.

Houd de knop minstens twee tot drie seconden ingedrukt, of zelfs nog een beetje langer.

De fles loopt over.

Vul de fles maar tot aan de maximumvullijn.

Giet het overtollige water weg.

Tijdens/na de carbonatie ontsnapt er ongewoon veel CO2 uit het apparaat.

Het ventiel van de CO2-cylinder is niet goed dicht.

Druk opnieuw een of twee keer op de knop. Geeft dat geen resultaat? VERWIJDER DE CILINDER NIET! Plaats het apparaat in een goed verluchte kamer, tot het volledig is leeggelopen en u geen gas meer hoort ontsnappen. Opgelet! De cilinder kan heel koud zijn.

De fles kan niet worden verwijderd.

De fles werd niet verlucht.

Neem de knop bij de inkeping vast, en trek hem naar boven.

De knop keert niet terug naar zijn beginstand, en het apparaat blijft tegen een verlaagd tempo carboneren.

De CO2-cilinder is bijna leeg.

Neem de knop bij de inkeping vast, en trek hem omhoog. Vervang de CO2-cilinder.

Het water bruist niet genoeg.

De CO2-cilinder is bijna leeg.

Steek een nieuwe cilinder in, zoals beschreven in het deel 'Koolstofdioxide- (CO2-) cilinder vervangen'.

De cilinder is te koud (bijvoorbeeld door vervoer in de winter).

Wacht tot de cilinder op kamertemperatuur is.

Het drinkwater is te warm.

Gebruik koud water.

x sluiten

SodaStream-cilinders zijn niet te koop. Ze zijn eigendom van SodaStream International Ltd of zijn filiaal, zoals aangeduid op de cilinder en op het gebruikerscertificaat dat eraan werd bevestigd.
De SodaStream-cilinder is tijdelijk in uw bezit, volgens de voorwaarden van het certificaat, en is alleen bedoeld om met een gepast apparaat bruiswater te maken.

x sluiten

Het toestel werd ontworpen om uitsluitend met behulp van Wassermaxx- of SodaStream-gascilinders bruiswater te maken. Wilt u zeker zijn dat uw waarborg niet in het gedrang komt? Gebruik dan alleen originele Wassermaxx- of SodaStream-gascilinders voor uw drankjesmaker.
Bewaar de cilinder op een koele plaats, en houd hem weg van hoge temperaturen, rechtstreeks zonlicht, en warmtebronnen van meer dan 50 °C, zoals fornuizen en ovens. Is de cilinder kouder dan kamertemperatuur? Breng hem dan geleidelijk op kamertemperatuur. Plaats hem daarvoor niet op een warmtebron. Is zijn temperatuur hoger dan kamertemperatuur? Laat hem dan geleidelijk tot kamertemperatuur afkoelen. Leg hem niet in de diepvriezer.
Is de cilinder bevroren? Raak hem dan niet aan. Verwijder hem niet tijdens het carbonatieproces.

x sluiten

Reinig de flessen en flessendoppen alleen met water (max. 40 °C) en een zacht vaatwasmiddel. De flessen zijn niet vaatwasbestendig! Bewaar ze niet op minder dan 1 °C, en vries ze niet in. De flessen verdragen temperaturen tot 40 °C.
Stel de flessen niet aan hoge temperaturen bloot, en houd ze uit de buurt van warmtebronnen (rechtstreeks zonlicht, fornuizen, verwarmingstoestellen, enz.). Spoel ze zorgvuldig uit voor en na elk gebruik, om te voorkomen dat ze vuil worden. Probeer een lege fles nooit te vullen met CO2! Is een bepaalde fles vervormd, bekrast of verkleurd, of is de vervaldatum voorbij? Gebruik die fles dan niet meer, maar vervang ze door een nieuwe.

x sluiten

Dompel het apparaat niet onder, en reinig hem niet terwijl hij werkt.
Gebruik geen oplosmiddelen of bijtende/agressieve reinigingsproducten! Die kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.
Wilt u uw apparaat reinigen? Veeg hem dan af met een vochtige doek - eventueel, met een klein beetje zacht reinigingsmiddel erop.

x sluiten

Bruist uw water te licht of helemaal niet? Dan komt dat waarschijnlijk omdat de CO2-cilinder leeg is. Vervang hem door een andere.

GEBRUIK ALLEEN WASSERMAXX- OF SODASTREAM-GASCILINDERS

Bij de vervanging van een lege CO2-cilinder door een volle, betaalt u alleen voor het gas.  Wilt u cilinders vervangen? Neem dan contact op met een bevoegde handelaar.  Meer informatie vindt u op www.wassermaxx.com/worldwide.

Vervang de cilinder niet terwijl er nog een fles in het apparaat zit.

 1. Verwijder de fles uit het apparaat, voor u de cilinder vervangt!
 2.  Verwijder het bovenste deel van het apparaat, zoals beschreven in het deel 'Start' van de handleiding.
 3. Verwijder de lege cilinder uit de cilinderhouder.
 4. Breng een nieuwe CO2-cilinder in, zoals beschreven in het deel 'Start' van de handleiding.

 

Tip: bewaar thuis minstens één cilinder als back-up. Zo hebt u er altijd een bij de hand. Neem contact op met een bevoegde verdeler om te vernemen hoe u een reservecilinder koopt.

x sluiten
 1.  Haal de onderdelen uit de verpakking: het bovenste deel van het toestel met een voorgemonteerde fles, een kolom met de drankjesmaker, voetstuk, afdruipbakje, en CO2-cilinder.
 2. Gebruik alleen de bijgesloten originele accessoires, of wat de fabrikant aanbeveelt. Onder alle andere omstandigheden worden de garantie en de waarborg ongeldig.
 3. Het apparaat wordt geleverd met een voorgemonteerde fles. Plaats het bovenste deel van het toestel ondersteboven op een horizontaal oppervlak. Draai de fles in tegenwijzerzin, en verwijder ze door ze naar omhoog te trekken.
 4. Verwijder de verzegelde hoes van de cilinderkop, en trek de veiligheidsdop eraf.
 5. Verwijder de ingebrachte plastieken transportbescherming uit het bovenste deel van het toestel. Breng de CO2-cilinder in, en draai hem stevig vast in de cilinderhouder (gebruik geen gereedschap).
 6. Zet de kolom met het voetstuk en het afdruipbakje rechtop.
 7. Steek de cilinder in de cilinderkoker van de zuil. Draai het bovenste deel van het toestel een beetje naar links, zodat de 'I'-markering op het bovenste deel zich recht tegenover (boven) die op het onderste deel bevindt.
 8. Draai het bovenste deel van het toestel naar links, tot u een klik voelt. Dan is het goed dicht.
 9. Controleer of het bovenste deel dicht is. In de gesloten stand bevindt de 'I'-markering zich op een lijn met de linker-'I'- markering onder aan de achterzijde van het voetstuk met het afdruipbakje.

 

Proficiat – nu kunt u uw Wassermaxx-apparaat gebruiken!

x sluiten

Stap 1: monteer de fles
Reinig de fles voor het eerste gebruik met lauw warm water en een zacht vaatwasmiddel. Vul ze daarna tot aan de maximumvullijn met koud kraantjeswater. Doe ze niet te vol, en carboneer alleen plat water. Plaats de fles in het apparaat en draai ze naar rechts, tot ze veilig vastzit. Controleer of ze veilig in het toestel zit.

Stap 2: doe het water bruisen!
Houd de knop boven aan het toestel gedurende twee tot drie seconden ingedrukt om kraantjeswater in verfrissend bruiswater om te toveren. Afhankelijk van hoe lang u de knop ingedrukt houdt, creëert u uw favoriete bruissterkte. Hebt u het water graag bruisender? Houd de knop dan gewoon nog twee tot drie extra seconden ingedrukt. U ontdekt al heel gauw uw favoriete bruissterkte. De knop voor de CO2-dosering moet automatisch naar zijn beginstand terugkeren. Gebeurt dat niet? Neem de knop dan bij zijn inkeping vast, en trek hem omhoog.
Om technische redenen is het mogelijk dat u tijdens de carbonatie een fluitgeluid hoort. Dat is perfect normaal, en kan helemaal geen kwaad. Druk niet met al te korte tussenpozen op de knop, anders kan er water uit de drankjesmaker druppelen.
Tip: koud water bruist sterker. Bewaar daarom altijd een voorgekoelde Wassermaxx-fles met drinkwater in de koelkast.

Stap 3: verwijder de fles, en geniet van uw bruiswater of frisdrank.
Draai de fles naar links, en trek ze naar beneden zoals de afbeelding toont. En geniet meteen van uw huisgemaakt bruiswater, of meng het met uw favoriete Wassermaxx- of SodaStream-siropen om uw lievelingsfrisdrank te creëren.
Tip: voegt u siroop toe? Houd de fles dan een beetje schuin om te vermijden dat ze overloopt.

x sluiten
naar boven